Fundusz inwestycyjny Instytutu Karpackiego

W ramach funduszu zostało powołanych 10 spółek. Poniżej prezentujemy Państwu opis powołanych spółek i informacje o zrealizowanych wyjściach kapitałowych.

 • Monit Sp. z o.o. założona 06-12-2016. Kapitał zakładowy spółki to 9 500,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki oraz osoba fizyczna.
  Misją spółki jest ochrona środowiska oraz optymalizacja systemu parkowania kierowców mająca na celu zmniejszenie zużycia paliwa przez transport miejski i tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji wytwarzanych przy spalaniu paliwa.

www.spolka-monit.pl

 • Remotio Sp. z o.o. założona 06-12-2016. Kapitał zakładowy spółki to 9 500,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki oraz osoba fizyczna.
  Misją spółki jest ochrona środowiska oraz optymalizacja kosztów dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za redukcję zanieczyszczeń w układzie tzw. smart city a także uzyskanie dochodowości spółki na produkcji i sprzedaży technologii redukujących zanieczyszczenia w przestrzeni jednostek samorządu terytorialnego.

www.remotio.pl

 • Smart Lighting Sp. z o.o. założona 11-09-2014. Kapitał zakładowy spółki to 701 100,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki, Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o. oraz osoba fizyczna.
  Misją spółki jest ochrona środowiska oraz optymalizacja kosztów dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za oświetlenie uliczne poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych we współpracy z nowoczesnymi systemami oświetlenia LED.

www.smartl.pl

 • Taploft Sp. z o.o. założona 16-12-2011. Instytut Karpacki objął 42,65% udziałów pokrywając je wkładem gotówkowym w wysokości 682 400,00 PLN. Pozostałymi udziałowcami w Spółce są Can’t Stop Games Sp. z o.o. oraz osoba fizyczna.
  Celem projektu jest stworzenie studia deweloperskiego, które będzie projektować społecznościowe gry na smartfony, tablety i inne platformy mobilne z dostępem do Internetu itp. Misją spółki jest aktywny udział w światowym rynku innowacyjnych form rozrywki elektronicznej, projektowanie komunikacji mobilnej oraz tworzenie i animowanie globalnych społeczności skupionych wokół produktów firmy.


www.taploft.com

 • iGPM Sp. z o.o. założona 20-07-2011. kapitał zakładowy wynosi 1 120 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki 526 500,00 PLN, Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w kwocie 470 000,00 PLN, osoby fizyczne pozostałe udziały.
  Misją spółki jest działanie poprzez technologie informatyczne na rzecz właścicieli i użytkowników nieruchomości w kierunku optymalizacji wykorzystania posiadanych przez nich zasobów i wzrostu jakości usług oferowanych przez nowoczesne budynki.
  Główne cechy powstałego systemu GPM, które mają zapewnić sukces rynkowy i przewagę konkurencyjną, to nowatorskie podejście do całościowego zarządzania infrastrukturą budynku i jego użytecznościami, integracja wielu cząstkowych systemów w jedno narzędzie oraz dostarczanie aglomerowanych danych zarządczych do wszystkich poziomów nadzoru managerskiego i właścicielskiego danej nieruchomości lub zespołów budynków.

www.igpm.pl

 • Mobeelizer Sp. z o.o. założona 27-06-2011. Kapitał zakładowy wynosi 1 092 000,00 PLN. Udziały posiadają Instytut Karpacki w kwocie 532 000,00 PLN oraz Quantum Mobile Solutions 560 000,00 PLN.
  Misją spółki jest działanie na rzecz rozwoju firm i instytucji poprzez dostarczanie im nowoczesnych narzędzi IT do wspierania rozproszonych procesów biznesowych oraz zarządzania grupami mobilnych pracowników i partnerów handlowych. Spółka dostarcza klientom wysokiej klasy oprogramowania do zarządzania pracownikami mobilnymi, koordynowania rozproszonych procesów zbierania danych terenowych, zarządzania rozproszonym majątkiem, flotami samochodowymi oraz maszynami, kontrolą służb terenowych pracowników mobilnych i rozproszonych procesów biznesowych, odbywających się poza strukturami firmy macierzystej.

www.mobeelizer.com

 • NET MOBILE Sp. z o.o. została założona 24-06-2011. Kapitał zakładowy wynosi 2 700 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut karpacki w kwocie 796 500,00 PLN, Soforre Sp. z o.o. w kwocie 1 620 000,00; osoby fizyczne pozostałe udziały.
  Przedmiotem działalności spółki jest budowanie i dostarczanie komunikatów alarmowych oraz informacyjnych, dystrybuowanych poprzez urządzenia mobilne poprzez zintegrowaną platformę zarządzania i dystrybucji ostrzeżeń dla użytkowników mobilnych tzw. AlarmSMS. AlarmSMS dostarcza informacji mieszkańcom Polski o potencjalnych zagrożeniach. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez szereg dostępnych produktów i usług takich jak ostrzeganie/informowanie o zagrożeniach. AlarmSMS jest przeznaczony dla każdego, kogo interesują warunki pogodowe, to jest dla kierowców, żeglarzy, turystów, mieszkańców zarówno małych jak i wielkich miast.


www.net-mobile.eu

 • Sillcoal sp. z o.o. powstała 27-06-2011 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 090 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki 530 000,00 PLN; osoby fizyczne pozostałe udziały.
  Spółka działa na rzecz środowiska poprzez obniżenie zużycia pierwotnych paliw w gospodarce, dzięki rozwijaniu technologii bezpiecznych paliw alternatywnych. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja paliw alternatywnych nowej generacji, a szczególnie hydrozolu.
  W marcu 2013r. Instytut Karpacki sprzedał swoje udziały w spółce i wyszedł kapitałowo z inwestycji.
 • Thermo Acoustic Solutions Sp. z o.o. została założona 21-12-2010 roku. Kapitał zakładowy spółki to 484 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki w kwocie 192 000,00 PLN, Aster Thermoakoestische Systemem w kwocie 192 000,00 PLN, osoby fizyczne pozostałe udziały.
  Przedmiotem działalności spółki Thermo Acoustic Solutions Sp. z o.o. jest dostarczanie gotowych rozwiązań modelowych i know-how dla wszystkich branż gospodarki, gdzie pojawia się energia odpadowa o odpowiednich parametrach technicznych. Misją spółki jest działanie na rzecz globalnego obniżenia zużycia energii oraz poprawy komfortu życia i pracy ludzi poprzez wykorzystanie technologii termo-akustycznego przetwarzania energii odpadowej na energię użytkową.
 • iRWN Sp. z o.o. została założona 02-12-2010 roku. Kapitał zakładowy spółki to 3 000 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki w kwocie 780 000,00 PLN, Rehact AB, Szwecja w kwocie 810000,00 PLN oraz Inergy Sp. z o.o. w kwocie 1 410 000,00 PLN.
  Misją spółki jest działanie dla poprawy komfortu życia i pracy ludzi, użytkujących różne rodzaje nieruchomości poprzez dostarczanie przyjaznej dla człowieka technologii cieplnej zbudowanej w oparciu o urządzenie Osiowy Wymiennik Ciepła (OWC). Spółka będzie zajmowała się produkcją urządzenia o nazwie Osiowy Wymiennik Ciepła (OWC) na potrzeby inteligentnych systemów grzewczych w technologii ISG®.
  W kwietniu 2012r. Instytut Karpacki sprzedał swoje udziały w spółce i wyszedł kapitałowo z inwestycji.

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”


Kapitał inwestycyjny pozyskany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ( Działanie 3.1 PO IG Inicjowanie działalności innowacyjnej)

Polecane serwisy


O Fundacji

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz postanowień Statutu Fundacji „Instytut Karpacki”. Posiada osobowość prawną. Siedzibą fundacji jest miasto Nowy Sącz.

Fundacja Instytut Karpacki jako podstawowy cel swojego działania postawiła szeroko rozumianą stymulacje rozwoju regionu Karpat poprzez stymulowanie przedsiębiorczości i działań proinnowacyjnych. Działalność proinnowacyjna realizowana jest w dwóch kierunkach:
1. Innowacje związane z ekoenergetyką,
2. Innowacje informatyczne.

Ponadto postawiła sobie za cel kreowanie inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, ekologicznych i ekoenergetycznych w Karpatach oraz na terenie całej Polski; popularyzowanie planowania strategicznego, organizowanie środowisk mogących przyczynić się do rozwoju Karpat, wspieranie inicjatyw wykorzystujących fakt przystąpienia do struktur europejskich w celu cywilizacyjnego rozwoju Karpat.
Ponadto zajmujemy się doradztwem strategicznym i projektowaniem systemów ekoenergetycznych, stymulowaniem przedsięwzięć innowacyjnych związanych z ekoenergetyką, informatyką i przedsiębiorczością. Działalność nasza ma charakter komercyjny ale i naukowo-badawczy. Inwestycje projektujemy od strony technicznej i finansowej.

Od początku swojej działalności z powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne: początkowo z funduszy przedakcesyjnych, Banku Światowego, a teraz głównie z Mechanizmów Norweskich i Unii Europejskiej na realizację swoich celów statutowych, dzięki czemu w ciągu zaledwie kilku lat obecności na rynku (od 2004 r.) udało nam się osiągnąć jedną z pionierskich pozycji wśród firm pozyskujących środki z funduszy unijnych.